Zwroty i reklamacje

W przypadku chęci zwrotu vouchera, należy się z Nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@vouchr.pl Zwrot vouchera jest możliwy tylko w sytuacjach gdy nie był on wcześniej użyty.

W przypadku reklamacji zakupionego przez Państwa vouchera prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@vouchr.pl oraz opisanie w wiadomości szeroko problemu z którego wynika reklamacja.